Song Kiếm Loạn Vũ 1.0.3 icon
QR Code

Song Kiếm Loạn Vũ 1.0.3 APK

5/5
  • Author

  • Latest Version:

    1.0.3

  • Publish Date:

    Oct 22 2020

Song Kiếm Loạn Vũ

Võ Lâm xưa nay lưu truyền một câu: "Thiên hạ vạn pháp, đệ nhất Vô Danh, Song Kiếm hợp đủ, ai dám cùng tranh?" ý nói kẻ chiếm được bảo tàng của Vô Danh Lão Nhân thất truyền 200 năm trước sẽ đủ sức xưng bá giang hồ. Manh mối duy nhất để mở được Vô Danh Cốc là cặp Song Kiếm Can Tương - Mạc Tà uy danh hiển hách. Vì một thanh Can Tương Kiếm, thất đại bang phái đã đánh lên tận Quang Minh Đỉnh của Ma Giáo, gây nên một trường huyết chiến vô tiền khoáng hậu. Ngược lại, thanh Mạc Tà Kiếm lại không hề có một manh mối nào.
Song Kiếm Loạn Vũ APK Version History
Song Kiếm Loạn Vũ 1.0.3 for Android 5.0 or higher APK Download

Version : 1.0.3 for Android 5.0 or higher

Update on : 2020-10-22

Download APK (51.28 MB)

More From Developer